Helyeim a Hazában:

 

Derenk

 

Kísérteties romfalu az ország északkeleti csücskében, Szögliget és a Szád-vár közelében - bizton mondhatjuk hogy a világ végén. Az 1400-as években már létezett, kétszer pusztították el: először 1711-ben egy nagy pestisjárvány. Az elnéptelenedett falut szepességi gorálok (lengyelek) betelepítésével élesztették újjá. A második, véglegesnek történő elpusztítását Horthy Miklós kormányzó rendelte el 1943-ban. Egyrészt a kis falu útjában volt egy nagy egybefüggő főúri vadászterület és medve-rezervátum létesítésének (1943-ban!), másrészt nem tetszett neki a kis elszigetelt faluban élő lengyelek összetartása - no meg nyomorszülte rapsickodása. Miután szép szóval és kárpótlás ígéretével nem mentek semmire, egy szép napon katonák és odavezényelt munkaszolgálatosok szabályosan szekerekre pakolták a lakosságot és egymástól szétszórva az önkényesen kijelölt új otthonaikba telepítették őket. A házakat már a szekéren ülők szeme láttára bontani kezdték. Az utódok ma is visszajárnak a temetőbe és július közepén búcsút tartani. Hát ilyen levegő lengi be ezt a helyet, a falu helyén kisebb dombocskák jelzik a házak helyét – no meg az iskola meghagyott, mára düledező épülete.