Helyeim a Hazában:

 

Fenékpuszta - amit kétszer is elpusztítottunk...

 

Keszthelytől déli irányba vezet egy 5 km hosszú nyílegyenes földút, Magyarország egyik legfontosabb ókori ásatási helyszínére, Fenékpusztára, a Zala folyó torkolatának közelébe. Az út sem akármilyen, védett, százával sorakozó feketefenyő-matuzsálem szegélyezi - hirdetvén a Festetics család dicsőségét. De maradjunk a középkornál. Akkoriban a Balatonon (amely sokkal nagyobb volt a mainál) itt egy fontos átkelőhely működött, négy irányból futottak itt össze a rómaiak útjai: az adriai Aquileaia, Sopianae (Pécs), Savaria (Szombathely) és Aquincum (Ó-Buda) felől. A rómaiak a fontos stratégiai pont védelmére a IV. században egy közel négyzet (400x400 méter) alaprajzú, 44 kerek toronnyal és az azokat összekötő 2,6 méter vastag falakkal körülvett, kb. 15 hektár területű erődöt építettek. A hely neve Valcum volt, 1 cohors, azaz 1/10 legio méretű katonai egység állomásozott itt. A katonák és kiszolgálóik lakóhelyén kívül fürdők, ellátó épületek, raktárak és egy háromhajós ókeresztény bazilika is állott benne. Az átkelőhely védelmén kívül a körzet katonai ellátmányát is itt tárolták. A Római Birodalom összeomlása után az erőd a hunok, a gótok majd az avarok kezére került, akik többé-kevésbé rendben tartották és használták. Lerombolását a történészek a honfoglaló magyarok számlájára írják.
1820 körül a Festetics család majort épített Fenékpusztán, ahol a szokásos gazdasági épületeken, istállókon kívül cselédlakások, intézői kúria és egy klasszicista stílusú kastély állt. Híres volt a "fenéki ménes", de neves szülöttje is van: a Fenékpusztához tartozó Újmajorban született Szendrei Júlia. Mára úgy tűnik ebből is minden az enyészeté lett, omladozó kastély, égig érő gaz, málló vakolatú épületek, amelyeket alaposabban megnézve még tetten érhető az egy időben, logikus terv alapján épített célszerű egység. Szinte szemfájdító módon hagyta itt kézjegyét a XX. század második fele néhány kocka alakú üzemi épület formájában. Most ezek is a romlás vasmarkában vergődnek. Fenékpuszta ismét a pusztulás útjára lépett.