Helyeim a Hazában:

 

A szentbalázsi templomrom, Szentantalfa mellett, a Balaton-felvidéken

 

Az ókori Szentbalázs nevű falu temploma egy dombtetőn áll, előtte szőlő, mögötte ligetes erdő. A bejáratánál megállva széles panoráma nyílik a Balaton-felvidék jellegzetes alakú hegyeire, csodaszép szőlővel borított lankákra, és baloldalt a tó vize is megcsillan. A 12. században egy fatemplom állt itt, amelyet egy évszázaddal később román stílusú kőtemplom váltott fel. A 14. században új templomhajóval és sekrestyével bővítették ki, és gótikus stílusban átalakították. Az alaprajzán remekül követhetők a bővítés nyomai. A török megszállás Szentbalázst sem kímélte, a falu az 1550-es években elpusztult és soha többé nem népesült be. Templomának romja azóta magányosan őrzi az emlékét. Érdekes intermezzo, hogy 1926-ban megvásárolta egy Jörg Adolf Lanz von Liebenfels nevű osztrák báró, aki a templomos lovagrend XX. századi feltámasztásán fáradozott. Az éledező nemzetiszocialisták elől álnéven húzódott ide, "Lanz György balatoncsicsói földbirtokos"-ként. A romot erősített hellyé építette át, több kis lakócellát alakított ki, ahol hasonló hóborttal sújtott társaival tanyázott. 1945-ben nem várta meg a Vörös Hadsereg érkezését, nyom nélkül továbbállt. A romot 2001-2002-ben részlegesen helyreállították, Lanz úr nem egészen korhű "kiegészítéseit" eltüntetve. A templom környéke remek kirándulóhely, lustábbak egy jól megjelölt murvás úton egészen a templomig autózhatnak.